Natura 2000
Welkom bij de database zienswijzen op beheerplannen van Natura 2000 - gebieden.

Deze database is ontwikkeld door de, bij de beheerplannen van Natura 2000 betrokken, bevoegde gezagen (de departementen EL&I, I&M, Defensie en de 12 provincies), onder leiding van het Regiebureau Natura 2000.
Doel van deze database is om de ingediende zienswijzen logisch te ordenen, te beoordelen en te verwerken.

U kunt inloggen met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Als u het wachtwoord vergeten bent, kunt u via het scherm automatisch een nieuw wachtwoord aanvragen. Als u (nog) geen gebruikersnaam of account heeft, kunt u contact opnemen met de beheerder via het contactformulier.
Gebruikersnaam:
 
Wachtwoord: